Pályázati kiírás

Az OTP Fáy Alapítvány meghirdeti az

OTP FÁY OKTATÁSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2024

pályázatot.

A díj célja elismerni, támogatni és népszerűsíteni az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő gyakorlatokat, innovatív megoldásokat és kezdeményezéseket, amelyek pozitív hatással vannak a tanítás minőségére és fokozzák a tanulás eredményességét, valamint elősegítik a 21. századi kompetenciák elsajátítását.

A díjjal fel kívánjuk hívni a figyelmet a pedagógiai fejlesztések jelentőségére, bátorítani a motivált pedagógusok és oktatási szakemberek munkáját, együttműködésre sarkallni a tanárokat és a diákokat, valamint hozzájárulni a digitális kompetenciák fejlesztéséhez.

A díjat három kategóriában hirdetjük meg:

 • általános iskola alsó tagozat,
 • általános iskola felső tagozat,
 • középiskola.

Mindegyik kategóriában bronz, ezüst és arany fokozatú díjat adunk át, melyek értéke nettó 1, 2, illetve 3 millió forint. A kilenc díjazott innováció közül választja ki a zsűri az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíj 2024 nyertesét, aki összesen 5 millió forint díjazásban részesül. A pénzdíjak mellett a nyertesek szabadalmi, jogi, pénzügyi-befektetési és PR kommunikációs támogatást is kapnak.

A pályázaton a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű oktatásának szereplői indulhatnak:

 • általános és középiskolák, oktatási intézmények, amelyek rendelkeznek legalább részben magyar tanítási nyelvű oktatással;
 • általános és középiskolai tanárok;
 • általános és középiskolai tanulók számára oktatási és képzési programokat nyújtó szervezetek, intézmények és azok munkatársai;
 • valamint oktatási eszközöket, pedagógiai módszertant fejlesztő cégek, intézmények, magánszemélyek.
Lehet pályázni egyénileg és csoportosan is.

A díjazandó innovációk körébe tartozik:

 • tananyagok, taneszközök, pedagógiai módszertanok és oktatási gyakorlatok fejlesztése;
 • új tanulásszervezési megoldások, digitális, illetve hibrid tanulási lehetőségek kialakítása;
 • egy probléma megoldása eszközök és módszerek fejlesztésén keresztül;
 • új mérés-értékelési megoldások;
 • az esélyegyenlőség és inkluzivitás megteremtésére irányuló fejlesztések;
 • új megoldások, eszközök, módszerek a diákok motiválására;
 • pedagógusok képzésének, fejlesztésének, illetve a tudásmegosztásnak új megoldásai.

A pályázóknak be kell mutatniuk, hogyan vezetik be a pályázatban leírt innovatív megoldás(oka)t egy vagy több intézmény oktatási és tanulási folyamataiba, és / vagy hogyan támogatja a fejlesztés az egyéni tanulást. A fejlesztésnek 2024. június 30-ig teljesen le kell zárulnia, míg a megvalósításnak legalább részben meg kell történnie, azaz tervezett, még fejlesztés előtt vagy alatt álló innovációval (melynek fejlesztése a fejlesztési határidőig nem fejeződik be) nem lehet pályázni. A pályázatnak tartalmaznia kell az innováció újszerűségének alátámasztását, hatásának, sikerének mérési módját, valamint a megvalósítás ütemezését és tervezett finanszírozását.

A díj fővédnöke Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.
A díj zsűrijének tagjai:

 • Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa
 • Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a digitális divízió vezetője
 • Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője
 • Dr. Érdi Péter, számítógépes agykutató, a michigani Kalamazoo College professzora
 • Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója

A zsűri az innováció eredetisége, újszerűsége mellett társadalmi hasznosságát, pedagógiai értékét, a kezdeményezés elérését, hatókörét, valamint hatásosságát, eredményességét is értékeli. A zsűri által meghozott döntés végleges, azzal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési és egyéb igény vagy más jogi lépés kizárt.

A döntésről a www.otpfaydij.hu honlapon keresztül értesítjük a pályázókat a díjátadó gálát követően.

A pályázatok meghosszabbított beérkezési határideje:
2024. augusztus 15. 24:00 óra.

A pályázathoz csatolandó kötelező dokumentumok

magánszemély pályázó(k) esetén:

 • kitöltött Jelentkezési lap magánszemély pályázó(k) számára, amely tartalmazza
  1. A projekttel kapcsolatos információkat
  2. A magánszemély pályázó(k) adatait
  3. A magánszemély pályázó(k) nyilatkozatait;
 • referenciák a megvalósításról (szakvélemények, felhasználók véleménye, fotó, videó stb.)
 • a pályázó szakmai életrajza – a pályázat tartalmához közvetlenül kapcsolódó, a pályázat elbírálásához elengedhetetlenül szükséges szakmai bemutatkozás (több magánszemélyből álló csoport esetén csak a csoport kijelölt vezetőjének szakmai életrajza);

szervezet(ek) pályázása esetén (ideértve az iskolákat, oktatási és egyéb intézményeket, szervezeteket, cégeket is):
 • kitöltött Jelentkezési lap szervezet(ek) számára, amely tartalmazza
  1. A projekttel kapcsolatos információkat
  2. A pályázó szervezet(ek) adatait
  3. A pályázó szervezet(ek) nyilatkozatait;
 • referenciák a megvalósításról (szakvélemények, felhasználók véleménye, fotó, videó stb.);
 • a szervezet rövid szakmai bemutatása - a pályázat tartalmához közvetlenül kapcsolódó, a pályázat elbírálásához elengedhetetlenül szükséges szakmai bemutatkozás.

A pályázatokat kizárólag a www.otpfaydij.hu/jelentkezes honlapon lehet benyújtani.
A Jelentkezési lapot és egyéb csatolmányokat pdf vagy jpg formátumban kérjük csatolni. A csatolmányok összmérete maximum 120MB lehet. Nagyobb méretű videó beküldésére a pályázat feltöltésekor a megadott mezőben elhelyezett linkként van lehetőség. A Jelentkezési lap nélkül a pályázat érvénytelen, így nem kerül értékelésre.

A pályázat módosítása, kiegészítése esetén, a teljes pályázati dokumentációt kérjük újra csatolni.

Bővebb információ a pályázatról a Pályázati útmutatóban található, illetve a dij@otpfay.hu email címen kérhető.

A Pályázati kiírás itt tölthető le.

Pályázati útmutató

OTP FÁY OKTATÁSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2024

Az OTP Fáy Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a jelen Pályázati útmutatóban az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2024 elnevezésű pályázatra vonatkozó Pályázati felhívásban nem rögzített információkat, feltételeket teszi közzé.

 

Díj

A három kategóriában meghirdetett díj egy-egy, iparművész által tervezett üvegdíj, egy-egy díszoklevél, valamint a Pályázati felhívásban ismertetett összegű pénzjutalom.

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíj 2024 nyertese, akit a zsűri a kilenc díjazott innováció közül választ ki, összesen nettó 5 (öt) millió forint összegű díjazásban részesül, amely magában foglalja az adott kategóriának megfelelő nyeremény összegét is.

A díjjal járó pénzjutalom szabadon felhasználható.

 

A díj odaítélésének folyamata

A pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes.

A pályázatokat az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2024 pályázati honlapján keresztül, kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani: www.otpfaydij.hu/jelentkezes.

A Jelentkezési lapot pdf formátumban kell feltölteni.
A Jelentkezési lap „I. A projekttel kapcsolatos információk” pontjában feltett kérdésekhez kapcsolódóan – a kötelezően csatolandó dokumentumokon túl – további csatolmányok küldhetők be pdf vagy jpg formátumban. A beküldött csatolmányok összmérete nem haladhatja meg a 120 MB-t. Nagyobb méretű videó beküldésére is van lehetőség a pályázat feltöltésekor a megadott mezőben elhelyezett link formájában. A kitöltött és aláírt Jelentkezési lap hiányában a pályázat érvénytelen, ez esetben a pályázat nem kerül értékelésre.

Egy pályázó (akár magánszemély vagy azok csoportja, akár egy szervezet vagy több szervezet közösen) több pályázatot is benyújthat.

Egy adott pályázat több kategóriában is versenyezhet. Ebben az esetben minden érintett kategóriában, amelyben a pályázó indulni kíván, külön Jelentkezési lapon kell benyújtania a pályázatot.

Önkéntes hiánypótlásra a pályázatok beérkezésének határidejéig van lehetőség azzal, hogy hiánypótlás esetén újra a teljes pályázati anyagot be kell nyújtani, és az előzsűri, illetve a zsűri mindig a pályázat időben utolsóként benyújtott verzióját veszi figyelembe, értékeli.

A nyerteseket a Pályázati felhívásban ismertetett összetételű zsűri választja ki.

A zsűri elé kerülő pályázatokat előzetesen egy szakmai előzsűri szűri meg, melynek tagjait az Alapítvány kéri fel.

A zsűrinek lehetősége van arra is, hogy a pályázatok beérkezési határidejét követően tisztázó kérdést tegyen fel - megadott határidő kitűzésével - egy-egy pályázat beküldőjének, s a válaszokat figyelembe vegye az értékelés során.

A kiválasztás szempontjai:

 • a pályázat minősége (20%)
 • a pedagógiai érték, előnyök (20%)
 • innovációs érték (20%)
 • a kezdeményezés elérése, hatóköre (15%)
 • hatásosság, eredményesség (25%).

A zsűri dönti el a beérkezett pályázatok minőségének függvényében, hogy valamennyi kategóriában kiosztja-e mindhárom fokozatú díjat. A zsűrinek lehetősége van Különdíj kiosztására is.

Az Alapítvány a www.otpfaydij.hu honlapon keresztül nyújt tájékoztatást a díjak odaítéléséről a díjátadó gálát követően, illetve a nyerteseket előzetesen is értesíti elektronikus levélben és/vagy telefonon.

A díjak átadása egy ünnepélyes esemény keretén belül történik. A rendezvény tervezetten 2024 októberében kerül megtartásra.

 

A pályázók köre

A díjra – magánszemély pályázó esetén – kizárólag 18. életévüket betöltött személyek pályázhatnak akár egyénileg, akár csoportosan.

Magánszemély(ek) pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó

 1. cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
 2. nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
 3. büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
 4. a pályázat benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget az Alapítvány vagy az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében, továbbá a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll, vagy az ezt megelőző egy évben nem állt az Alapítvány alkalmazásában. (Az e pontban foglalt feltétel a pályázó szervezet képviseletre/cégjegyzésre jogosult képviselőjére is vonatkozik. Több szervezet közös pályázása esetén csak az általuk képviseletre kijelölt szervezet képviseletre/cégjegyzésre jogosult képviselőjére vonatkozik.)

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik, így elegendő csak a csoport vezetője által kitöltött nyilatkozat (Jelentkezési lap III. pontja) megküldése.

Magánszemély pályázók esetén a csoport kijelölt vezetője a kapcsolattartásra jogosult és egyben – a pályázat nyertessége esetén – a Díjjal járó pénzjutalom átvételére jogosult személy.

Szervezetek pályázása esetén az általuk kijelölt szervezet képviseli a többi szervezetet is, és ez a szervezet jogosult – a pályázat nyertessége esetén – a Díjjal járó pénzjutalom átvételére.

Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel, hogy a Jelentkezési lapon kizárólag valós adatokat adjon meg, melyekért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik, továbbá maradéktalanul megfeleljen a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, azokat maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve kizárólag saját szellemi termékével, innovációjával pályázzon, valamint fogadja el, hogy a zsűri döntése végleges, azzal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési és egyéb igény vagy más jogi lépés kizárt.

Valótlan adatszolgáltatás esetén az Alapítvány kizárhatja a pályázót a versenyből, illetve visszakövetelheti a díjat a pénzjutalommal együtt.

Az Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

 

Felelősség, titoktartás

Az Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

Az előzsűri és a zsűri tagjai, valamint az Alapítvány azon munkatársai, akik részt vesznek a pályázati folyamat lebonyolításában titoktartási kötelezettséget vállalnak, mely időbeli és területi korlátozás nélkül vonatkozik rájuk. Ennek keretében kötelesek a benyújtott pályázatokban ismertetett innovációkat üzleti titokként szigorúan bizalmasan kezelni, azokat megőrizni, azokat illetéktelen személyekkel, a nyilvánossággal nem közölhetik, illetve nem jogosultak bármely más módon hasznosítani, használni.

 

További információ

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető az Alapítványtól: dij@otpfay.hu

Az Alapítvány kész pályázatok előzetes átolvasását és véleményezését nem vállalja, az az előzsűri, illetve a zsűri feladata.

A pályázati útmutató itt tölthető le.

Az oldal tartalmáért felelősséget vállal az OTP Fáy Alapítvány. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat: dij@otpfay.hu | Adatkezelési szabályzat

Ez a weboldal sütiket használ, amelyek információkat tárolnak a böngészőjében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes információt a süti és az Adatkezelési nyilatkozatunkban olvashat.