Díjazottak 2023

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2023 pályázatra minden várakozást felülmúlva, közel 300 pályázat érkezett be a három meghirdetett kategóriában. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2023. október 25-i ünnepélyes díjátadó gálán került sor.

Pozitív visszaigazolás számunkra, hogy a 2023. évi Nagydíjas, a Redmenta Kft. megnyerte az AI in Education Award-ot, azaz a Mesterséges Intelligencia az Oktatásban Díjat is az oktatástechnológia szakma legrangosabb kiállításán, eseményén, a Bett Show-n 2024-ben.

 

A zsűritagok döntése alapján a díjazottak

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT KATEGÓRIA

 

ARANY FOKOZAT

 

CSÁNYI CSILLA ZITA

ÉRTED (?) ZENÉLEK Hang- és ritmusasszisztált logopédiai komplex nyelvi terápia beszéd- és nyelv(fejlődés)i zavaros gyermekek re/habilitációjára

A nyelv- és beszédfejlesztés szolgálatába állított zenei, ritmikai anyag olyan speciális zenei-nyelvi gyakorlatokat tartalmaz, amely segíti a súlyos nyelv-és beszédfejlődési zavart mutató 6-8 éves gyermekek szókincsének bővülését, belső hallásuknak, a nyelv akusztikai, fonetikai, fonológiai, morfoszintaktikai és szemantikai szintjének erősödését. Mindezek mellett a zene és éneklés pozitív hozadéka a zene hatására megszülető tanulási motiváció, a figyelem és a zenei ízlés kialakulása és a feszültség oldódása.

 

 

EZÜST FOKOZAT

 

KISS RENÁTA, MOLNÁR GYÖNGYVÉR, ÖKÖRDI RÉKA, PÁSZTOR ATTILA ÉS SZILI KATALIN

A hátránykompenzáció és iskolai sikeresség személyre szabott online fejlesztő eszközei

A Szegedi Tudomány Egyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportnak a munkatársai által fejlesztett, tudományosan elfogadott és nemzetközi szinten is publikált elméletekre, tartalmi keretekre épülő program-csomag az óvodás kortól egészen a 8. évfolyamos diákok tanulás szempontjából legfontosabb képességeinek adaptív, azaz személyre szabott mérésére, fejlesztésére szolgáló játékos feladatokat tartalmaz. A feladatok nem az ismeretek, a tananyag elsajátítását állítják középpontba, hanem a diákok kognitív fejlődésének, gondolkodási képességeinek fejlesztését tűzik ki célul. A programcsomag alkalmas mind a hátránykompenzációt igénylő diákok felzárkóztatására, mind a tehetséges diákok fejlesztésére. Az innováció lehetővé teszi, hogy a tanulók direkt pedagógusi segítség nélkül, online, differenciáltan haladjanak az adaptív fejlesztőprogram játékos feladatai között. A programcsomag az iskolai fejlesztések hasznos kiegészítője lehet, bizonyítottan hozzájárul a tanulás hatékonyságának növeléséhez és a 21. században kiemelt, transzverzális, tantárgyakon átívelő gondolkodási képességek fejlesztéséhez.

 

 

BRONZ FOKOZAT

 

CAN ARCHITECTS STUDIO KFT.

Bazalt Iskola

A fejlesztés az iskola fizikai terét tágítja: feltérképezi az iskolák tanulási gyakorlatát, és a szabadban fejleszti tovább a tanulási teret, közösségi tervezésben, tanárokkal és diákokkal együtt. Tudatos és felelős térhasználatra ösztönöz, mely hosszú távon képes alakítani a tanulók és az iskolák identitását, a kültéri tanulás gyakorlati eszköztárának kiterjesztésével. A Bazalt Iskola célja egy közös alkotás, a Bazalt Tanterem létrehozása, és az itt zajló kültéri tanulási folyamatok beindítása. A fejlesztők az oktatás megújításának egyik fontos elemének tekintik a tanulás terének tudatos használatát.

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZAT

 

ARANY FOKOZAT

 

CSÁNYI CSILLA ZITA MÉSZÁROS ZSUZSANNA

Dobj egy műalkotást!

A projekt vizuális alkotófeladatai egy‐egy kiválasztott művészettörténeti korral vagy képzőművésszel foglalkoznak. A diákok egy dobókockás táblázat segítségével készítik el ezeket az alkotásokat felidéző, saját rajzaikat, festményeiket. A munka során a diákokat a dobókocka véletlenszerűsége vezeti a komponálásban, az élményalapú oktatáson alapuló módszer örömteli alkotást és sikerélményt nyújt az iskolai rajzórák szűkre szabott ideje alatt is. A keretrendszer és háttéranyag az adott korhoz, irányzathoz tartozó információkat tartalmazza. Célja a vizuális kultúra fejlesztése, nyitottság kialakítása a művészeti alkotások befogadására.

 

 

EZÜST FOKOZAT

 

CSÓTI MELINDA ÉS KOVÁCS JÁNOS

MateKIT – Matematika Oktatóprogram

A MateKIT egy Google Playből letölthető általános iskolai matematikai oktatóprogram, mely egyszerre felel meg a tanárok igényeinek (gyors ellenőrzési, és osztályozási lehetőségek, differenciálási opciók, könnyen ellenőrizhető megoldások) és a diákok szükségleteinek (kiszámítható feladattípusok, azonnali visszajelzés, egyéni haladási ütem és órai munkára jó jegy szerzési lehetőség). Az alkalmazás 15 feladatgenerátora lefedi a tantárgy törzsanyagát. A programban található 5 játék modul pedig kis izgalmat tud csempészni a tanórákba. Az applikáció teljesen ingyenes, és reklámmentes. A MateKIT egyik fő erőssége, hogy a tanárok letöltethetik a diákokkal saját eszközeikre vagy iskolai tabletekre, majd akár kiadhatják rajta a dolgozatra gyakorló anyagot. Szülők számára is hatékony oktatási, gyakorlási segédanyag lehet.

 

 

BRONZ FOKOZAT

 

MAKERSPACE KÖZPONTI DIGITÁLIS ALKOTÓMŰHELY KFT.

Maker’s Red Box alkotópedagógiai taneszköz család

A Maker’s Red Box készség- és képességfejlesztő alkotópedagógiai taneszköz a pedagógusokat támogatja abban, hogy kilépjenek a frontális oktatás megszokott keretei közül, és felkészítsék diákjaikat a 21. századi munkaerőpiac kihívásaira. A Maker’s Red Box foglalkozásokon a diákok egy izgalmas történet részeseivé válhatnak, és valós problémákra dolgozhatnak ki saját megoldásokat a nyílt végű, a tanulók személyes érdeklődésére reflektáló kerettörténetek alapján, majd ezeket különböző technológiai eszközök segítségével modellezhetik. A folyamat során csapatban, de választott szerepek mentén dolgoznak, és olyan fontos készségeik fejlődnek, mint a komplex problémamegoldás, a csapatmunka, a kommunikáció és a kreativitás. A változatos feladatok felébresztik a diákok belső motivációját, és mindenki megtalálja azt a szerepet, amely képességeinek a legjobban megfelel, így minden diák sikerélménnyel zárja a foglalkozásokat. Egyaránt használható tehetséggondozásra, felzárkóztatásra vagy pályaorientációra.

 

 

KÖZÉPISKOLA KATEGÓRIA

 

ARANY FOKOZAT

 

REDMENTA EDUTECH KFT.

REDMENTA A.I. tartalomgenerátor

A Redmenta egy A.I.-alapú tartalomkészítő alkalmazás, amely gyors és változatos, személyre szabott anyagok létrehozását teszi lehetővé az aktív tanulástól egészen a számonkérés értékeléséig. Hatékony eszköztárat biztosít a pedagógusok számára, mert az információátadó és interaktív blokkok kombinációjával elmossa a határvonalat a játék és a tanulás között. Mindezt a social média tartalmak világában is érdekes és bevonó formátumban hozza létre akár egyetlen tankönyvi oldal fotója, beolvasása alapján. Az elkészített anyagokat a tanár ki is nyomtathatja. A Redmenta a pedagógus számára sok időt spórol, így az sokkal több diák tanulási igényét – pl. SNI, egyéni tanulási utat igénylő diákok - tudja segíteni személyre szabottan. 10.000 hazai tanár használja a Redmentát, az ő visszajelzéseik alapján történt az AI alkalmazás fejlesztése. Eddig 100 pedagógus tesztelte, és az Education Alliance of Finland tanúsítványával rendelkezik.

 

 

EZÜST FOKOZAT

 

HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT.

MULTILEARN DIGITÁLIS TARTALOMSZOLGÁLTATÓ ÉS KIADÓ KFT.

„Szemelvények a modernizált agrárgazdaságból” kiterjesztett valóság technikával bővített könyv és kapcsolódó digitális tantermi rendszer fejlesztése A projekt célja az agrárszakképzési centrumok és intézményeik számára olyan hibrid tanulási anyag fejlesztése, amely alkalmazza korunk innovatív eszközeit a mindennapi tanítás/tanulás hatékonyabbá tételéhez. Két eredménye: "hagyományos" oktató könyv, mely egy AR applikáció használatával magas színvonalú 2D és 3D holografikus kiterjesztett valóság tartalmakkal egészül ki. A másik eredmény egy, az oktatási tartalmak frontális tanítási felhasználását segítő tantermi rendszer, mely alkalmazásával az oktató 3D formában is kivetítheti a multimédiás tartalmakat a diákok számára. A rendszer mérés-értékelési folyamatát előre elkészített Class Quiz tartalmak segítik, így a tanulók mobileszközök vagy laptopok használatával, csoportosan adhatnak számot megszerzett tudásukról.

 

 

BRONZ FOKOZAT

 

ZSIGÓ ZSOLT

Semmiből szertárt

Az iskolai szertárak eszközkészlete általában nem felel meg a mai követelményeknek, ezért nehéz azoknak a tanároknak a helyzete, akik korszerű közösségi kísérletezést szeretnének végezni. A program célja itthon eddig nem, vagy alig ismert fizika kísérletek és eszközök fejlesztése a diákok részvételével, kis költséggel, és ezen keresztül a modern fizika tárgykörének népszerűsítése. Emellett cél általában a STEM tárgyak népszerűsítése is, ezért iskolai versenyeket is szerveznek a program keretében, amelyek alkalmasak – főként a fizika, - de az alkalmazott mérnöki tudományok népszerűsítésére is.

 

 

KÜLÖNDÍJ

 

VERSÉNYI ANNA

KÉPesek - Kamaszok számára szervezett depresszió és önsértés megelőző, mentális egészség helyreállítására alapozott képességfejlesztő komplex tanulócsoport

Egyre gyakoribb az a – már felső tagozatban terjedő – trend, miszerint sok kamasz mentálisan labilis, önsértő, függő lesz, így alulteljesít, lemarad, marginális csoportokba sodródik. A projekt célja e kamaszok képesség- és személyiségfejlesztése, tehetséges területeik megtalálása és tanulásuk támogatása, valamint izolációjuk, tanulás iránti érdektelenségük kialakulásának megakadályozása. A módszer két lépésből áll. Saját fejlesztésű, mentális egészséget helyreállító csoportfoglalkozásokból és tantárgyakba építve más és más tananyag feldolgozó módszerekből (társasjáték, matematikai árverés, képi feldolgozás szabad asszociációkkal), amelyek a vizualitást helyezik előtérbe, és a bevésődést segítik. A tantárgyi fejlesztés az első szakasz csoportos énerősítő és izolációt megelőző személyiségfejlesztő foglalkozásaira épül. A program nemzetközi pszichológiai kutatási eredményekkel megalapozott, mérésekkel igazolt. A pályázó kamaszkori autoagresszióval foglalkozik (önsértés, szerhasználat, egyéb függőségek), melyről könyve is jelent meg 2020-ban Karcolások címmel.

 

 

NAGYDÍJ

 

REDMENTA EDUTECH KFT.

REDMENTA A.I. tartalomgenerátor

A Redmenta egy A.I.-alapú tartalomkészítő alkalmazás, amely gyors és változatos, személyre szabott anyagok létrehozását teszi lehetővé az aktív tanulástól egészen a számonkérés értékeléséig. Hatékony eszköztárat biztosít a pedagógusok számára, mert az információátadó és interaktív blokkok kombinációjával elmossa a határvonalat a játék és a tanulás között. Mindezt a social média tartalmak világában is érdekes és bevonó formátumban hozza létre akár egyetlen tankönyvi oldal fotója, beolvasása alapján. Az elkészített anyagokat a tanár ki is nyomtathatja. A Redmenta a pedagógus számára sok időt spórol, így az sokkal több diák tanulási igényét – pl. SNI, egyéni tanulási utat igénylő diákok - tudja segíteni személyre szabottan. 10.000 hazai tanár használja a Redmentát, az ő visszajelzéseik alapján történt az AI alkalmazás fejlesztése. Eddig 100 pedagógus tesztelte, és az Education Alliance of Finland tanúsítványával rendelkezik.

Az oldal tartalmáért felelősséget vállal az OTP Fáy Alapítvány. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat: dij@otpfay.hu | Adatkezelési szabályzat

Ez a weboldal sütiket használ, amelyek információkat tárolnak a böngészőjében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes információt a süti és az Adatkezelési nyilatkozatunkban olvashat.