Pályázati útmutató

OTP FÁY OKTATÁSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2023

Az OTP Fáy Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a jelen Pályázati útmutatóban az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2023 elnevezésű pályázatra vonatkozó Pályázati felhívásban nem rögzített információkat, feltételeket teszi közzé.

 

Díj

A három kategóriában meghirdetett díj egy-egy plakett, egy-egy díszoklevél, valamint a Pályázati felhívásban ismertetett összegű pénzjutalom.

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíj 2023 nyertese, akit a zsűri a kilenc díjazott innováció közül választ ki, egy összegű, a Nagydíj nyertesének járó nettó 5 millió forint összegű díjazásban részesül.

A díjjal járó pénzjutalom szabadon felhasználható.

 

A díj odaítélésének folyamata

A pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes.

A pályázatokat az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2023 pályázati honlapján keresztül, kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani: www.otpfaydij.hu/jelentkezes.

A Jelentkezési lapot pdf formátumban kell feltölteni.
A Jelentkezési lap „I. A projekttel kapcsolatos információk” pontjában feltett kérdésekhez kapcsolódóan - a kötelezően csatolandó dokumentumokon túl - további csatolmányok küldhetők be pdf vagy jpg formátumban. A beküldött csatolmányok összmérete nem haladhatja meg a 120 MB-t. Nagyobb méretű videó beküldésére a pályázat feltöltésekor a megadott mezőben elhelyezett linkként van lehetőség.

Egy pályázó (akár magánszemély vagy azok csoportja, akár egy szervezet vagy több szervezet közösen) több pályázatot is benyújthat.

Egy adott pályázat több kategóriában is versenyezhet. Ebben az esetben minden érintett kategóriában, amelyben a pályázó indulni kíván, külön Jelentkezési lapon kell benyújtania a pályázatot.

Önkéntes hiánypótlásra a pályázatok beérkezésének határidejéig van lehetőség azzal, hogy hiánypótlás esetén újra a teljes pályázati anyagot be kell nyújtani, és az előzsűri, illetve a zsűri mindig a pályázat időben utolsóként benyújtott verzióját veszi figyelembe, értékeli.

A nyerteseket a Pályázati felhívásban ismertetett összetételű zsűri választja ki.

A zsűri elé kerülő pályázatokat előzetesen egy szakmai előzsűri szűri meg, melynek tagjait az Alapítvány kéri fel.

A zsűrinek lehetősége van arra is, hogy a pályázatok beérkezési határidejét követően tisztázó kérdést tegyen fel - megadott határidő kitűzésével - egy-egy pályázat beküldőjének, s a válaszokat figyelembe vegye az értékelés során.

A kiválasztás szempontjai:

  • a pályázat minősége (20%)
  • a pedagógiai érték, előnyök (20%)
  • innovációs érték (20%)
  • a kezdeményezés elérése, hatóköre (15%)
  • hatásosság, eredményesség (25%).

A zsűri dönti el a beérkezett pályázatok minőségének függvényében, hogy valamennyi kategóriában kiosztja-e mindhárom fokozatú díjat.

Az Alapítvány a www.otpfaydij.hu honlapon keresztül nyújt tájékoztatást a díjak odaítéléséről, illetve a nyerteseket közvetlenül is értesíti elektronikus levélben és/vagy telefonon.

A díjak átadása egy ünnepélyes esemény keretén belül történik. A rendezvény tervezetten 2023 októberében kerül megtartásra.

 

A pályázók köre

A díjra – magánszemély pályázó esetén – kizárólag 18. életévüket betöltött személyek pályázhatnak akár egyénileg, akár csoportosan.

Magánszemély(ek) pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó

  1. cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
  2. nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
  3. büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
  4. a pályázat benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget az Alapítvány vagy az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében, továbbá a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll, vagy az ezt megelőző egy évben nem állt az Alapítvány alkalmazásában. (Az e pontban foglalt feltétel a pályázó szervezet képviseletre/cégjegyzésre jogosult képviselőjére is vonatkozik. Több szervezet közös pályázása esetén csak az általuk képviseletre kijelölt szervezet képviseletre/cégjegyzésre jogosult képviselőjére vonatkozik.)

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik, így elegendő csak a csoport vezetője által kitöltött nyilatkozat (Jelentkezési lap III. pontja) megküldése.

Magánszemély pályázók esetén a csoport kijelölt vezetője a kapcsolattartásra jogosult és egyben – a pályázat nyertessége esetén – a Díjjal járó pénzjutalom átvételére jogosult személy.

Szervezetek pályázása esetén az általuk kijelölt szervezet képviseli a többi szervezetet is, és ez a szervezet jogosult – a pályázat nyertessége esetén – a Díjjal járó pénzjutalom átvételére.

Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel, hogy a Jelentkezési lapon kizárólag valós adatokat adjon meg, melyekért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik, továbbá maradéktalanul megfeleljen a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek, azokat maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve kizárólag saját szellemi termékével, innovációjával pályázzon, valamint fogadja el, hogy a zsűri döntése végleges, azzal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési és egyéb igény vagy más jogi lépés kizárt.

Valótlan adatszolgáltatás esetén az Alapítvány kizárhatja a pályázót a versenyből, illetve visszakövetelheti a díjat a pénzjutalommal együtt.

Az Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

 

Felelősség, titoktartás

Az Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

Az előzsűri és a zsűri tagjai, valamint az Alapítvány azon munkatársai, akik részt vesznek a pályázati folyamat lebonyolításában titoktartási kötelezettséget vállalnak, mely időbeli és területi korlátozás nélkül vonatkozik rájuk. Ennek keretében kötelesek a benyújtott pályázatokban ismertetett innovációkat üzleti titokként szigorúan bizalmasan kezelni, azokat megőrizni, azokat illetéktelen személyekkel, a nyilvánossággal nem közölhetik, illetve nem jogosultak bármely más módon hasznosítani, használni.

 

További információ

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető az Alapítványtól: dij@otpfay.hu

Az Alapítvány kész pályázatok előzetes átolvasását és véleményezését nem vállalja, az az előzsűri, illetve a zsűri feladata.

A pályázati útmutató itt tölthető le.

Az oldal tartalmáért felelősséget vállal az OTP Fáy Alapítvány. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat: dij@otpfay.hu | Adatkezelési szabályzat

Ez a weboldal sütiket használ, amelyek információkat tárolnak a böngészőjében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes információt a süti és az Adatkezelési nyilatkozatunkban olvashat.